כיצד אוכל לקבל כסף בסלאריקס?

ביוזמת מעביר הכסף:
מעביר הכסף לוחץ על - "העברת כסף" בארנק.
מעביר הכסף מזין את מספר הטלפון הסלולרי של המוטב, מקבל הכסף, וכן את הסכום שברצונו להעביר. באפשרות מעביר הכסף לצרף הודעה אישית למוטב.
לאחר לחיצה על "בצע העברה" מקבלים פרטים מלאים של העברת הכסף לצורך אישור הפעולה. במידה וקיים חשבון סלאריקס למוטב, המערכת תציג את שמו. במידה והמוטב טרם פתח חשבון, המערכת תציג את המספר הסלולרי של המוטב.
ניתן להעביר כסף גם למי שאינו בעל חשבון סלאריקס בשעת ההעברה, כך שהיתרה תעמוד לרשותו לאחר שירשם.

ביוזמת מקבל הכסף:
מבקש הכסף לוחץ על - "בקשת תשלום" בארנק.
מבקש הכסף מזין את מספר הטלפון הסלולרי של חייב הכסף, וכן את הסכום שמבקש לקבל. באפשרות מקבל הכסף לצרף הודעה אישית למעביר הכסף.
 במידה וקיים חשבון סלאריקס למעביר הכסף, המערכת תציג את שמו. במידה ומעביר הכסף טרם פתח חשבון, המערכת תציג את המספר הסלולרי שלו.
ניתן לבקש כסף גם למי שאינו בעל חשבון סלאריקס בשעת ההעברה, כך שהבקשה תמתין עד לאחר שירשם.
לאחר לחיצה על "אישור" לפעולה, חייב הכסף מקבל "שובר לתשלום" בארנק הסלולרי שלו.
לאחר אישור הלקוח את התשלום - מבקש הכסף יקבל עדכון.
ו"בקליק" עבר אליכם התשלום.

 

 

 

 

 

חזרה למעלה