תהליך הרשמה

 

מספר חשבון סלאריקס

מספר חשבון סלאריקס זהה למספר הטלפון הסלולרי שלך.
המספר משמש כפרט הזיהוי המרכזי במערכת.
על מנת להשלים את תהליך ההרשמה תשלח למספר הטלפון שלך הודעת SMS עם קוד בן 5 ספרות. לסיום תהליך הגדרת הארנק יש להזין את הקוד במקום המיועד לכך בתהליך ההרשמה.

סיסמא

הסיסמא האישית מאפשרת גישה לארנק הסלולרי האישי ומכילה 6 ספרות לפחות. יש להימנע מבחירת סיסמא קלה לשחזור או להעתקה או הכוללת פרטים אישיים כגון: תאריך לידה וכדומה. ספרות עוקבות או ספרות אשר חוזרות על עצמן אינן חוקיות. אנו בסלאריקס, רוצים להבטיח רמת ביטחון גבוהה ושמירה על פרטיותך, חשוב לשמור על סודיות הסיסמא ולא למוסרה לאחר.

כתובת דואר אלקטרוני

כתובת הדואר האלקטרוני האישית, מהווה כתובת לעדכונים ובקרה על הפעולות המבוצעות בארנק. כמו כן תועבר החשבונית החודשית לכתובת זו מדי חודש. אנו בסלאריקס מבטיחים לשמור על פרטיותך ומתחייבים שלא לעשות כל שימוש אחר בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה.

קישור לאשראי

פעולות כספיות שהינן בסכום כסף הגבוה מסכום היתרה הקיימת בחשבון סלאריקס, יתאפשרו רק במידה ובוצע קישור בין חשבון סלאריקס לכרטיס אשראי. כרטיס האשראי יהווה המקור המימוני להשלמת הפעולה הכספית.
במידה והפעולה הכספית יכולה להתבצע על בסיס סכום היתרה בחשבון - לא תבוצע כל פעולה מול כרטיס האשראי.

כתובת

הגדרת כתובת לצורך קבלת משלוחי מוצרים, במסגרת קניות המאפשרות זאת.
אין חובה להגדיר בשלב ההרשמה את הכתובת.
בכל עת ניתן לערוך ולשנות את הכתובת למשלוח המוצרים.

    חזרה למעלה